Koordynator

Janusz Kozak

Tel.668 041 953

e-mail januszkozak@vp.pl

Turnieje odbędą się w Hali sportowej przy
ul. Bandurskiego 1a w Mikołowie 43-190

Koordynator

Daniel Wilk

Tel .721 048 828

e-mail vilk@op.pl

Strona sędziowska

Alicja Pawlik
Tel.
503 039 153

e-mail alicjaa.pawlik@gmail.com

IKS JEŹDŹCY Jana Pawła II 1/2, 43-190 Mikołów

WWW.JEZDZCY.PL

na konto  Santander Consumer Bank: 11 1090 2011 0000 0001 3615 0559 z dopiskiem na cele statutowe.

.